En smartphone
Foto: pixabay.com

Prova på iPad/smartphone

Daniel är datalärare vid Folkuniversitetet och kommer att ge värdefulla tips kring användningen av iPad/smartphone.

Datum:                Tisdag den 9 april
Tid:                      Kl. 17.00 - 20.00
Plats:                   Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg
Avgift:                 40 kr, kaffe och tilltugg ingår.
Anmälan:             Till Strokeföreningen senast 4 april på tel. 031-775 98 70
                             eller e-post: info.gbg@neuro.se

Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet