Bild med ord förknippade med volotär arbete
Foto: Pixabay.com

Intresserad av att jobba idéellt inom Neuroförbundet Göteborg?

Vi behöver alltid nya krafter och idéer i föreningsarbetet.

Alla medlemmar är välkomna att engagera sig.
(Medlem med diagnos, anhörig eller stödjande.)

Kontakta valberedningen: Madeleine Kyllerfeldt 031-711 38 04
eller e-post: madeleine.gbg@neuro.se