ALS - diagnosträff

För dig som fått diagnosen ALS, är närstående eller personlig assistent.

Hjärtligt välkommen till  vår sammankomst, här får du möjlighet att ställa frågor, hjälp med ansökningar eller värdefulla tips samt prata med andra i samma situation.
Stina Roempke på LaSSe Brukarstödscenter håller i träffarna och i samarbete med Neuroförbundet Göteborg.

Dag och tid:  Torsdag den 28/3, kl. 13.30 - 15.30
Plats: LaSSe Brukarstödscenter, Kämpegatan 3, Göteborg
Anmälan: Senast två dagar innan varje träff.
Tel. för anmälan: 031-84 18 50
eller e-post: brev@lassekoop.se