En bild på en ordförande klubba
Foto: pixabay.com

Kallelse till årsmöte 2019 för Neuroförbundet Göteborg

Datum:           Torsdag 21 mars 2019
Tid:                 Kl. 18.00 -  c:a 20.30
Plats:              Dalheimersalen (vån 1), Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Längre ner på sidan kan du ladda ner årsredovisning och revisionsberättelse.

PROGRAM:

  • Vi startar med räksmörgås, kaffe och kaka.
  • Föreläsning "Tal och språk, vad kan bli svårt", föreläsare Ann Ander som är legitimerad logoped och arbetar på Stroke Forum. Hon är också ledamot i afasiföreningens styrelse och vice ordförande i Afasiförbundet.
  • Ann Ander kommer att föreslås leda årsmötesförhandlingarna.
  • Årsmötesförhandlingar
  • Årsmötet skall ha bl.a. fatta beslut om:
  • Styrelsens sammansättning 2019
  • Neuroförbundet Göteborgs budget 2019
  • Verksamhet 2019

Det är viktigt att du kommer!
Det är nu du ska påverka föreningens verksamhet och hur pengarna ska fördelas. Årsmötesförhandlingar och ekonomisk redovisning finns i detta nummer av Kontakten,
ta med den till årsmötet! Budgeten för år 2019 delas ut på årsmötet, de kan även rekvireras från kansliet.
VIKTIGT! För att få rösta på årsmötet ska medlemsavgiften till Neuroförbundet år 2019 vara betald. Är du osäker på om du betalt avgiften, kontakta kansliet.
Avgift: Kostnadsfritt för medlem, för ej medlem 135 kr.
ALLA som tänker komma MÅSTE anmäla sig till kontoret senast onsdag 13 mars.
Tel: 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

VÄLKOMMEN!

Enligt kongressbeslut kommer medlemsavgiften för 2019 att vara 360 kr per år för fullbetalande medlem.
Avgiften för närstående medlem är 180 kr.
Detta kommer att fastställas på årsmötet. Betala gärna med autogiro.