Seminarium om Ridterapi

Fredag 31 augusti
Kl: 13.00 –16.00

En föreläsning om Hästunderstödda insatser vid neurologisk sjukdom se utförligare program. 

Frukt paus i programmet.

Begränsat antal platser – Fri entré

Anmäl senast den 30 augusti för en säker plats

Förhandsanmälan till ostergotland@neuro.se 
eller telefon 011-16 99 97