Seminarium om Rehabilitering

Fredag 28 september
Kl: 13.00 –16.00

Behövs det ? Vill vi ha rehabilitering? Bl.a. redogör Hans Bager, länsordförande för hur medlemmarna i NEURO förbundet Östergötland ser på Rehabilitering och om de vill ha rehabilitering. Lars Cöster, i Reumatikerförbundet berättar om hur deras medlemmar ser på rehabilitering och behovet.

Valet har ägt rum och vi vill veta hur våra nyvalda politiker ser på rehabiliteringen i Östergötland de närmaste fyra åren, Vi hoppas få en dialog om rehabilitering för våra föreningars medlemmar! Vad ska regionen ge oss för stöd och vad är vårt eget ansvar?

Frukt paus i programmet.

Begränsat antal platser – Fri entré

Anmäl senast den 27 september för en säker plats

Förhandsanmälan till norrkoping@neuro.se 
eller telefon 011-16 99 97