Neuro Falun och Norra Dalarna

Välkommen till Neuro Falun och Norra Dalarna.

Kontakta Neuro Falun och Norra Dalarna

c/o HSO
Promenaden 29 D
791 71 FALUN
Tel 070-400 30 30
e-post: falun@neuro.se

Plusgiro 918308-8

Vår verksamhet bygger på:

  • att genom möten, utskick och andra kontakter ge medlemmarna en adekvat information om deras rättigheter och skyldigheter.
  • att verka för att alla medlemmar, inom ramen för egna önskemål och möjligheter, kan delta aktivt i föreningens arbete.
  • att arbeta för att alla med funktionshinder får samma möjlighet till hög livskvalitet som övriga kommuninnevånare.
  • att arbeta för att information och kunskap om neurologiska sjukdomar och skador sprids till allmänheten.
  • att informera våra medlemmar (och andra) om rättigheter, vad samhället är skyldigt att erbjuda

Kontaktpersoner i Norra Dalarna

Mora: Mariana Sörbergs, 073-951 64 62, e-post: mariana@moramail.se
Mora: Madeleine Printz, 073-991 90 32, e-post: solros 9@hotmail.com
Malung: Irene Hansson, 0280 41178, 070 5641178, e-post: irene.hansson@hotmail.se
Malung Carina Bosch, 0707-103 270, e-post: carina@hemfjallstangen.se
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna har inget eget kansli men ta gärna direktkontakt med någon av ovanstående personer eller någon övrig i styrelsen

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla