Neurodagen 2018

Syftet med Neurodagen är att marknadsföra Neuro,
neurologiska diagnoser och de frågor vi arbetar för i Neuros föreningar, länsförbund och distrikt.

Förening: Neuro Borås med omnejd

Plats och ort för aktiviteter: Torstenssonsgatan 1. Borås.   (Vår lokal).

Datum för aktiviteter: 30 september 2018. KL 11.00-15.00.

 

Kort beskrivning av aktiviteten:

Följande skall besöka oss:

Neurolog   -   Jan Toft

Funktionshinderkonsulenten i Borås   -   Hera Iskandar Novak


Helene Eliasson        -        Enhetschef Äldreomsorg Borås


Peter Johansson       -        Rocktrubadur


Styrelsen kommer finnas på plats.


Hjärtligt Välkomna!
Neuro Borås