Dom i mål om assistansersättning

Läs domen här:

Sveriges Domstolars