Kontaktpersoner 2018

  • Ordförande: Billy Lannér, billy.lanner@live.se
  • Sekreterare: Mikael Hugosson, 0733699700
  • Kassör: Carina Mattisson, carina.ronny@telia.com