MÖTE

INFORMATIONSMÖTE

NEURO ARVIKA VÄSTRA VÄRMLAND

INFORMERAR OM SIN VERKSAMHET

Onsdag 21 November kl.11-13 på Folkets Hus i Åmotfors

i samarbete med ABF