Styrelsen för Neuro Alingsås 2019

Ordförande: Christer Svensson, 070-536 65 72
Vice ordförande, Per Johansson
Kassör: Hans Gille, 070-638 00 55
Sekreterare: Anna Gustafsson
Övriga i styrelsen: Lisbeth Ingvarsson, Lena Johansson, Lena Emanuelsson, Annika Ivarsson
Ersättare: Märit Strid Olsson