Foto: Pixabay.com

Medlemsfika på Nygrens café med start den 29 juni

Medlemsfikan fortsätter fredagar på Nygrens café mellan kl 11-13. Självkostnadspris. Välkommen!