Styrelsesammanträde

Styrelsesammanträde måndagen den 12 augusti kl. 16 00 i föreningslokalen på Storgatan 38 i Ulricehamn.