Styrelsemöte 12 november kl.16.00

Styrelsemöte den 12 november kl.16.00 ( efter Yogan )