Lättgymnastik med inslag av yoga

Måndagen den 16 september 2019 börjar lättgymnastik med yoga igen efter sommaruppehållet

Tid: kl.14.30 på Trädgården, Storgatan 38 .Fortsätter sedan varje måndag