Lättgymnastik med inslag av yoga

Måndagen den 1 oktober börjar lättgymnastik med yoga.

Tid: kl.14.30 på Trädgården, Storgatan 38 .Fortsätter sedan varje måndag