Styrelsesammanträde den 6 augusti

Styrelsesammanträde den 6 augusti kl. 16.00 i föreningslokalen