Friskvård och hälsa

Att leva med en neurologisk diagnos behöver inte automatiskt betyda upplevelse av "ohälsa". Hälsa är inte liktydig med frånvaro av funktionsnedsättningar. Det är med andra ord fullt möjligt att känna hälsa och lyfta fram det friska och positiva livet, trots narkolepsi. Lika viktigt som fysisk träning är kunskap om den egna diagnosen och möjlighet till stödsamtal.

Precis som för alla människor är rörelse och fysisk aktivitet bra för hälsan vid narkolepsi. Det behöver inte handla om tuffa träningspass i specialanpassade lokaler eller långa lopp i joggingspåret utan rörlighet i vardagen. Det räcker att röra sig i hemmet, på jobbet eller utomhus på fritiden. Att bevara kondition, muskelstyrka, rörlighet och smidighet efter sina egna förutsättningar är viktigt för välbefinnandet.

Det finns ingen botande behandling mot narkolepsi, men symtomen går att lindra med läkemedel, individuellt anpassade beroende på symtomen. Man kan också försöka hitta individuellt anpassade och fungerande strategier för att minska besvären med dagtrötthet. Det är viktigt att ha regelbundna sömnvanor och att försöka sova sju-åtta timmar varje natt. För att orka med dagen behövs två-tre korta vilopauser eller tupplurar. Tunga måltider bör undvikas, liksom alkohol. Regelbunden träning är också bra, men träning på kvällstid bör undvikas.

Råd och stöd för hela familjen viktigt
Lika viktigt som fysisk träning är kunskap om den egna diagnosen och möjlighet att få stödsamtal. Att få kontakt med andra som har samma diagnos kan för många vara ett stort stöd.

Via Neuroförbundet kan du också få kontakt med förbundets stödpersoner för narkolepsi. Det är ideellt engagerade personer, som också lever med diagnosen, och som erbjuder erfarenhetsutbyte i form av råd och stöd. Neuroförbundet erbjuder också olika aktiviteter runt om i landet som ger möjlighet till erfarenhetsutbyten av olika slag.

Exempel på rehabilitering:
- Fysisk träning (träning av balans, styrka, koordination, kondition)
- Samtal med bedömning och råd för att hitta balans mellan aktivitet och vila
- Bedömning av kognitiva funktioner
- Föreläsningar och samtal för att få ökad kunskap om narkolepsi
- Gruppdiskussioner med andra som har samma diagnos
- Bedömning av symptomlindrande medicinsk behandling
- Individuell rådgivning och samtal om åtgärder angående arbetssituationen

 

Neuro Narkolepsi

Bli medlem i Neuro narkolepsi för 30 kronor per månad (välj län=rikstäckande, lokalförening=Neuro narkolepsi).

Bli medlem