Försörjning

När det gäller arbetsförmågan påverkas den naturligtvis i olika grad beroende på vilket slags arbete det handlar om och vilka begränsningar man har i sin muskelsjukdom.

Arbetsförmågan beror även på hur flexibel situationen på arbetsplatsen är och om praktiska lösningar kan underlätta jobbsituationen. Om orken av olika skäl tryter kan ett vilrum eller en ostörd plats, och en stunds vila göra det möjligt att arbeta längre tid på dagen. Att planera in möten eller avgörande händelser under dagen då man mår bäst eller att arbeta hemma en del av arbetsveckan är en annan lösning.

I allmänhet blir ergonomi extra viktigt vid en kronisk sjukdom. Ljus, ljud, hur man sitter och står; variation i arbetsställningar och möjlighet till mikropauser är också viktigt. Det brukar också finnas tekniska möjligheter som till exempel anpassning av bildskärm och tangentbord.

Deltidssjukskrivning
l Sverige finns en möjlighet att bli deltidssjukskriven till exempel 25, 50 eller 75% under en begränsad period. Detta under förutsättning att arbetsförmågan är delvis nedsatt på grund av sjukdom.

Det kan vara mycket svårt att på förhand veta exakt hur länge arbetsförmågan finns. Därför krävs en planerad uppföljande kontakt med sjukvården för att få sjukskrivningsperioden förlängd. Det är alltså mycket vanligt att arbetsförmågan utvärderas löpande. Det är läkaren som bedömer arbetsförmågan och skriver ett sjukintyg till Försäkringskassan. Där bedömer sedan en handläggare ärendet.

Rehabilitering
En annan vanlig orsak till att man behöver vara borta från arbetet tillfälligt är att man deltar i rehabilitering dagtid eller under en viss period. Ett tips är att kontakta en kurator för diskussion, råd och stöd vid frågor som gäller arbetslivet.

Olika former av rehabilitering passar olika människor beroende på livssituationen. Oavsett hur många försämringsperioder man haft är rehabilitering, under handledning av sjukgymnast, ett sätt att förebygga problem och att lära känna sin kropp.

Det finns både dagrehabilitering, internat och utlandsrehabilitering. Dessutom anordnas kurser och program på flera enheter och kliniker, med fokus på information och gruppsamtal.

När det är aktuellt skriver läkaren en ansökan tillsammans med ett intyg som skickas till en särskild handläggare. Handläggare bedömer huruvida kostnaden kan betalas av till exempel landstinget eller kommunen. lbland kan arbetsgivare och kommun hjälpas åt med denna kostnad. Det brukar avse framför allt sammanhållna rehabiliteringsperioder på särskilda rehabiliteringsenheter.