Myastenia gravis (MG)

Myastena gravis (MG) är en autoimmun muskelsjukdom som angriper impulsöverföringen från nerv till muskel. Kroppen producerar antikroppar mot receptorerna på muskelcellerna. Vilket försvagar impulsöverföringen från nerv till muskel. Följden blir att musklerna tröttas ut på ett onormalt sätt. Vid upprepning av samma rörelse avtar kraften markant för att återkomma efter lite vila.

Myastenia gravis (MG) betyder allvarlig muskelsvaghet. Hjärnan, nerven och muskeln är friska, men eftersom kontakten mellan nerv och muskel är störd så tröttas muskeln ut på ett onormalt sätt. Det är den viljemässigt styrda muskulaturen som påverkas.

Besvären börjar ofta väldigt smygande så att man anpassar sig till en ökad muskulär uttröttbarhet. Det är uttröttbarheten som är avvikande. Muskelkrafterna kan i början vara starka, men upprepade rörelser kan resultera i att kraften försvinner. Besvären varierar mycket mellan olika personer. Symtom kan även variera från dag till dag och från timme till timme hos samma person. Musklerna fungerar ofta bättre på morgonen och sämre på kvällen. Ibland angrips enstaka muskler, ibland många.

Myastenia gravis (MG) är en sällsynt sjukdom. I Sverige har cirka 2500 personer MG-diagnos. Fler kvinnor än män får MG. Det finns en viss ärftlighet för MG, kring 4 procent. MG är en obotlig men godartad sjukdom, som ibland kan vara allvarlig om andningen påverkas. Det är stora variationer i hur MG utvecklas. Snabb diagnos och rätt behandling är viktigt. Med rätt behandling kan många bli symtomfria under långa perioder.

Tre olika debuterande former av MG

  • Tidigt debuterande form av MG med topp kring 10-30 års ålder, där en stor majoritet är kvinnor.
  • Sent debuterande form av MG över 50-60 års ålder, utan skillnad mellan könen.
  • En form där sjukdomen är associerad med en tumör i brässen (tymus).

.

Forskning om myastenia gravis (MG)

Forskningen kring den neurologiska diagnosen myastenia gravis, MG vinner mark och nya behandlingar utprovas. Det finns behov av att hitta behandlingar som kan ha bra och snabb effekt.

Inom andra autoimmuna sjukdomar, så som psoriasis, ledgångsreumatism och MS, har så kallade biologiska läkemedel med immundämpande effekt inneburit betydligt förbättrade möjligheter att uppnå sjukdomskontroll. Immundämpande behandling är ofta nödvändig för att minska produktionen av antikroppar och därmed inflammationen i nerv-muskelkopplingen.

På vissa kliniker i Sverige har man börjat använda immundämpande läkemedel redan vid insjuknandet med MG och det verkar fungera betydligt snabbare än äldre behandlingar. Även blodstamcellstransplantation har använts med positivt resultat. 
Läs mer under Behandling av MG.

Inom forskningen försöker man också komma allt närmare gåtan om vilka människor som är mottagliga för autoimmuna sjukdomar, vad som underhåller den autoimmuna processen hos dem, och hur man skulle kunna släcka den felinriktade immuna processen.

Forskare har upptäckt att man kan immunisera djur så att de inte får myasteni. Man har märkt att om man ger dem receptorantigen i till exempel näsans slemhinna, så har de bildat antikroppar mot receptorantikropparna, och blivit friska. Utifrån detta har man börjat diskutera kring möjligheten att i framtiden kunna vaccinera mot MG. Men på grund av att människor har lite olika antikroppspopulationer så kan man inte använda samma vaccin till alla med MG. Det går heller inte att vaccinera människor som redan fått sjukdomen. Vaccination ligger därför tills vidare långt fram i tiden.

Källor: Fredrik Piehl, professor i neurologi vid Karolinska institutet.
Ritva Matell, docent i neurologi vid Karolinska Institutet.

Innehållsansvarig: Helene Landersten

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!
 

Relaterade nyheter

2019-07-25

Personer med neurologiska diagnoser blir tagna för att vara fulla

Sveriges radio har gått igenom anmälningar till diskrimineringsombudsmannen, do. Neuros ordförande Lise Lidbäck kommenterar i inslaget.

Läs mer

Föreläsning om myastenia gravis, mg, i Lund

Föreläsningen om myastenia gravis arrangeras av Neuro Lundabygden och Patientforum, Sjukhusbiblioteket, Skånes universitetssjukhus (SUS).

Läs mer
2019-05-15

Neurorapporten -19: En tredjedel får vänta över ett år på rätt diagnos

Neurorapporten visar på en ökning bland Neuros medlemmar när det gäller väntan mer än ett år från läkarbesök till korrekt diagnos. Från en fjärdedel (25 %) år 2014 till nästan en tredjedel (30%) år 2019. Se videoklippet från lanseringen av Neurorapporten under Neurologiveckan!

Läs mer
2019-04-02

Wallenbergmiljoner till autoimmun forskning

Olle Kämpe vid Karolinska institutet är en av fem forskare som får vara med och dela på 2,5 miljarder kronor från Wallenberg Clinical Scholars.

Läs mer
2019-02-27

Är influensavaccination säkert vid myastenia gravis (mg)?

Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala har skrivit för Neuros medlemmar om effekt och säkerhet av influensavaccin vid mg. Hon redovisar resultaten från en nyligen genomförd studie vid universitetssjukhuset i Leiden, Nederländerna.

Läs mer
2019-02-27

Symtom och behandling av mg hos barn och ungdomar

En mg-grupp som inte alltid får så mycket uppmärksamhet är barn med mg. En sk juvenil mg definieras om den debuterar innan 18 års ålder. Juvenil mg kan delas in i två undergrupper: prepubertal mg om debut av sjukdomen inträffar innan 12 års ålder och postpubertal mg om debuten är efter 12 år

Läs mer
2019-02-27

Dagen för extra uppmärksamhet på mg och sällsynta diagnoser

Den 28 februari är det både den europeiska mg-dagen och dagen för att uppmärksamma sällsynta diagnoser. Mg står för Myastenia gravis och tillhör de sällsynta neurologiska sjukdomarna.

Läs mer
2019-02-27

Sällsynta dagen 28/2: Så bemästrar höjdhoppsstjärnan sin mg-diagno

Mellan 1972 och 1982 var Neuro-medlemmen Ann-Ewa Karlsson elitidrottare och hade både svenskt och europeiskt rekord i höjdhopp. För 15 år sedan fick hon plötsligt konstiga ansiktssymtom som visade sig vara starten på diagnosen mg, myastenia gravis. Den räknas som sällsynt diagnos.

Läs mer
2019-01-22

Behandling för ökad styrka i muskler i nacke och svalg vid mg

Forskare i Tyskland har analyserat varför viss läkemedelsbehandling ger ökad styrka i muskler i nacke och svalg vid mg. Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala har skrivit och rapporterat från den internationella kongressen för neuromuskulära sjukdomar.

Läs mer
2019-01-22

Fysisk träning som behandling vid myastenia gravis (mg)?

Neurostödd försking I somras hölls internationella kongressen för neuromuskulära sjukdomar i Wien, Österrike. Där föreläste Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala om två svenska studier som utförts avseende konditions- och styrketräning vid mg.

Läs mer