Bild på laboratoriearbete. Foto.

NEURO diagnosnytt - en medlemsförmån

Som medlem i Neuro får du regelbundet vårt nyhetsbrev NEURO aktuellt via mejl. Du som är medlem i Neuro och även har angett vilken eller vilka diagnoser du vill veta mer om (intressediagnos), får även NEURO diagnosnytt, inte lika ofta som NEURO aktuellt, men en till fyra gånger per år beroende på diagnos.

Vilka diagnoser har egna nyhetsbrev?

Regelbundet*: Amyotrofisk lateralskleros (ALS), epilepsi, multipel skleros (MS), neuromuskulära diagnoser (NMD), parkinson, polyneuropati, stroke.

Oregelbundet**: Ataxi, cerebral pares (CP), huntington, narkolepsi, myastenia gravis (MG), Ryggmärgsskada.

* 2-4 gånger per år.
** I samband med nya rön eller speciella dagar (Internationella CP-dagen etcetera).

 
Är du medlem redan - men får inte våra nyhetsbrev?

Hör av dig till medlemsuppgifter@neuro.se och kolla så att vi har rätt uppgifter om dig (till exempel mejladress och intressediagnos).

Innehållsansvarig: Ingela Wettergrund

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!