Hereditär spastisk parapares

Symtomen vid hereditär spastisk parapares orsakas av att de långa motoriska ledningsbanorna i ryggmärgen långsamt och fortskridande förtvinar. Ledningsbanornas funktion är att förmedla styrsignaler från de områden i stora hjärnan som styr viljemässiga rörelser till omkoppling till perifera nerver i ryggmärgen.

Synonymer till Hereditär spastisk parapares

  • Hereditär spastisk paraplegi
  • Strümpel-Lorrains syndrom