Facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD)

Facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) är en ärftlig muskelsjukdom som fått sitt namn efter symtomens utbredning (facies = ansikte, skapula = skuldra, humerus = överarm).

Synonymer till Facioskapulohumeral muskeldystrofi

  • FSHD

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 30 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Juridisk hjälp

Som medlem kan du få hjälp av Neuros rättsombud. De kan ge stöd vid ansökan eller överklagan.

Det här kan du få hjälp med