Facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD)

Facioskapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) är en ärftlig muskelsjukdom som fått sitt namn efter symtomens utbredning (facies = ansikte, skapula = skuldra, humerus = överarm).

Synonymer till Facioskapulohumeral muskeldystrofi

  • FSHD