Att ställa diagnosen myastenia gravis (mg)

Så ställs diagnosen myastenia gravis - mg

Filmens deltagare Ritva Matell:
Om doktorn misstänker myastenia gravis bör man testa de musklerna som patienten uppgivit som svaga. Patienten bör göra upprepade armlyft, upprepade benlyft eller stirra uppåt. Man kan också låta henne tala en längre tid, läsa högt något kapitel eller något liknande, för att påvisa den muskulära uttröttbarheten. Vid lindrig myasteni kan dessa uttröttbarhetstester visa normala värden. Om man misstänker myasteni är det viktigaste egentligen en neurofysiologisk utredning. Man gör nästan samma sak som doktorn gör på mottagningen med att testa krafterna. En nerv stimuleras elektriskt och man mäter hur muskeln orkar svara på upprepade nervstimuli. Vid myasteni märker man hur muskelamplituden, som normalt håller sig på samma nivå, snabbt börjar minska.

Neurofysiologen kan också undersöka två muskelfibrer som tillhör samma motoriska enhet och mäta hur snabbt efter varandra de svarar på stimuli. Man mäter så kallat jitter (darrning) mellan två muskelfibersvar. Neurofysiologisk undersökning är viktig. Det finns patienter som klagar över muskeltrötthet och uttröttbarhet men neurofysiologin är normal. Då är det något annat än myastenia-sjukdom.

Man kan också mäta receptorantikropparna i blodet. Över 90 % av dem som har myasteni även i andra muskler än ögonens, har antikroppar i blodet. I början kan analyserna av receptorantikroppar vara negativa för att efter flera månader eller till och med år bli positiva.

 

Relaterade artiklar

2018-05-07

Temahelg om myastenia gravis (mg)

I höst arrangerar vi en temahelg om mg i Sigtuna den 4-6 oktober 2018. Alla medlemmar och anhöriga är välkomna att ansöka om att delta. Under temahelgen kan du ta del av flera intressanta föreläsningar.

Läs mer
2018-05-04

Svårigheter att andas vid myastenia gravis (mg)

Andningssvårigheter vid myastenia gravis (mg) kan antingen bero på direkt trötthet/svaghet i den viljemässigt styrda andningsmuskeln, diafragman, eller i de kringliggande musklerna som styr in-och utandning. Läs artikel av Anna Rostedt Punga, docent docent och specialistläkare.

Läs mer
2016-10-14

Gåtan om effekten av fysisk träning vid Myasthenia Gravis behöver ett svar

Läs mer
2016-02-25

Mg-veckan: Nya behandlingar mot myastenia gravis, mg, på gång

Forskningen kring den neurologiska diagnosen myastenia gravis, MG vinner mark och nya behandlingar utprovas. 2500 personer i Sverige har diagnosen och ett par internationella prövningar pågår med biologiska läkemedel. Nu har också blodstamcellstransplantation använts för första gången med positivt

Läs mer
2016-02-11

Nordiskt mg-möte: Nyheter om forskning, rehab och sysselsättning

Läs mer
2015-11-02

Rekommendationer för tandvård för patienter med mg, myastenia gravis

Läs mer
2015-02-26

Nya insikter om genetiska/ärftliga faktorer för myastenia gravis

Läs mer
De söker patienter med skovvis ms till Fas 3-studie om blodstamcellsby

De söker patienter med skovvis ms till Fas 3-studie om blodstamcellsby

Att bota skovvis ms har hittills inte varit möjligt: "Nu kanske vi snart kan säga det, eftersom många av våra blodstamcellstransplanterade patienter med aggressiv skovvis ms, fortfarande är symtomfria efter tio år. Vi behöver nu ytterligare tio patienter för att slutföra globala MIST-Fas 3-studien"

Läs mer
2014-10-13

Stamcellstransplantation av egna celler - behandling vid myastenia gravis

Läs mer
2013-09-25

1. Orsaker till utveckling av tymushyperplasi (inflammation av brässen)

Läs mer