Neuroordförande i videointervju om mångas exkludering för digital vård

"Många är fortfarande exkluderade från digitala vårdmöjligheter", hävdar Neuros ordförande Lise Lidbäck, när hon medverkar som patientrepresentant i videointervju under E-hälsomyndighetens webbinarium den 2 oktober. Det handlade om digitaliseringens möjligheter och nya nationella läkemedelslistan.

Lise Lidbäck ordförande i Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro

Klicka på pilen på bilden här nedan och ta del av videointervjun med Lise Lidbäck, ordförande i Neuro. Intervjun börjar cirka 20 minuter in i videofilmen efter en informationsgenomgång:

 

 

Neuroordförande skarp kring utbildningsbehov

E-hälsomyndighetens videointervju med ordförande för Neuro, Lise Lidbäck ägde rum under ett E-hälsowebbinarium den 2 oktober. Lise Lidbäck pekar i intervjun på att det fortfarande är problem för många Neuromedlemmar, när det gäller möjligheten att kunna delta i det digitala samhället.

Dels för att det fortfarande saknas tillräckligt bra Internetanslutning på många håll i landet och dels för att olika funktionsnedsättningar kan göra det väldigt besvärligt att använda dator, smartphone eller läsplatta. Det handlar både om kognitiva och muskulära funktionsnedsättningar.

- Till exempel när förlorade muskelfunktioner gör att man bara kan använda ögonstyrning. Då kan man idag inte legitimera sig via Bank-ID, som är ett måste för att kunna utföra många digitala personliga tjänster via Internet, påpekar Neuros ordförande.

 

Vision E-hälsa 2025 kräver utveckling

2016 proklamerade Närings- och Socialdepartementet den ambitiösa "Vision e-hälsa 2025" för Sveriges invånare, som lyder: "

"År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

- Men ska vi lyckas uppnå Vision E-hälsa 2025, så måste det nu till breda utbildnings- och utvecklingsinsatser på flera områden, hävdar Lise Lidbäck.

Video med Lise Lidbäck. Montagebild

Bakgrund till webbinariet den 2 oktober 2020

Att leva med läkemedel i en digital värld på temadagen Digital@Idag,
är en årlig, nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Mer än 200 aktörer arrangerar över 280 aktiviteter på 110 olika orter. E-hälsomyndigheten är en del av Digital@Idag 2020 och deltar med tre filmer. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

I en av videorna medverkar Lise Lidbäck, ordförande för Neuro som patientrepresentant med frågeställningen: Hur kan vi bättre stödja patienternas läkemedelsbehandling? Vad säger patienterna?
Carl Jarnling, enhetschef Invånartjänster på eHälsomyndigheten och Maria Ström,  produktansvarig Läkemedelskollen, berättar om hur vi bättre kan stödja patienternas läkemedelsbehandling.
Vad säger patienterna själva? Maria Ström samtalar med Lise Lidbäck på Neuroförbundet, om hur vi kan göra det enklare för dem som lever med läkemedel.

Information från E-hälsomyndigheten om nya digitala tjänsten Läkemedelskollen

E-hälsomyndigheten arbetar för att förbättra tjänsten Läkemedelskollen, som underlättar för invånare att ta del av information om sina läkemedel. Den nya versionen ska vara klar i samband med att Nationella läkemedelslistan driftsätts i maj nästa år. Läkemedelskollen är också en prioriterad tjänst i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025.

Du kan ta dig till Läkemedelskollen via vår webbplats eller genom att logga in på 1177 Vårdguiden. I Läkemedelskollen får du koll på dina, ditt barns eller ditt husdjurs läkemedel. Du kan till exempel se vilka e-recept du har och hur lång tid du har kvar innan ditt högkostnadsskydd träder in. Logga in enkelt med e-legitimation.

I Läkemedelskollen kan också den som behöver hjälp av en annan person för att hämta ut läkemedel skapa en digital fullmakt åt ett ombud.

I dag används Läkemedelskollen av närmare 30 000 personer per dag (unika inloggningar), och hittills i år har tjänsten totalt haft snudd på 7 miljoner inloggningar.

– Vi hoppas nå ut till ännu fler invånare med den nya versionen. Målet är att alla som lever med mediciner, eller hjälper någon som lever med mediciner, ska uppleva att Läkemedelskollen är enkel att använda, säger Maria Ström, produktansvarig.

God tillgänglighet prioriterat

Ett av målen med Läkemedelskollen är att vara en tjänst som kan användas av alla. För att den nya versionen ska bli så anpassad som möjligt till användarens behov, så tar E‑hälsomyndigheten fram webbplatsen tillsammans med användare med olika förutsättningar. En del i det arbetet är att ta hjälp av en referensgrupp där olika patientorganisationer medverkar. Användarnas åsikter hämtas in via enkäter, utskick, intervjuer och användningstester.

– Vi sätter användarens behov i fokus och har användare som medskapare under hela resans gång – allt i syfte att Läkemedelskollen ska bli så enkel och tillgänglig som möjligt. Vi vill vara ett tillgänglighetsföredöme, säger Maria Ström.

 

 Läs mer om det omfattande arbete som Neuro utför dagligen

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet