Neuro med när minister & utredare visade nya slutsatser om God & nära vård

Den 1 juni 2018 redovisade socialministern och regeringen särskilda utredare Anna Nergårdh det andra delbetänkandet i utredningen God och nära vård i framtiden. Och på den välbesökta presskonferensen fanns Neuros ordförande Lise Lidbäck med, som tycker det ser lovande ut, men mycket återstår för att säkerställa en patientsäker primärvård.

Hör NeuroMedias reportage i Neuropodden från presskonferensen

'

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats: God och nära vård – En primärvårdsreform (ID-nummer: SOU 2018:39)

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

 

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson