Två personer som håller varandra i händerna (närbild). En av dem har ett armband med texten

Vi i Neuro söker kanslichef!

Neuro är en medlemsstyrd intresseorganisation som verkar för att personer med neurologiska diagnoser ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

”Vi vill göra livet lättare för alla med neurologisk diagnos och leds av värdeorden framtidstro, trovärdighet och enkelhet”

Vi i Neuro rustar för framtiden

Inom Neuro pågår ett förändringsarbete med fokus på ökad enhetlighet, på medlemskap, organisation och demokrati liksom föryngring och digitalisering. En organisationsöversyn presenteras för extrakongressen i september 2022. Kanslichefen kommer att spela en viktig roll tillsammans med styrelsen i genomförande av tagna beslut.

Vi söker dig!

Du kan ha varierande bakgrund, men det är en fördel om du har erfarenhet eller förståelse för civilsamhället och hur en medlemsorganisation fungerar. Om du har erfarenhet från att ha arbetat med funktionsrätt och/eller en bakgrund från socialt eller medicinskt arbete är det en merit.

Du har en högskoleutbildning eller har inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt

Ditt ledarskap

 • Du behöver ha en framgångsrik ledarerfarenhet från organisationer med ansvar för ekonomiska resultat och för administration. Gärna från en ideell medlemsorganisation.
 • Du ska ha erfarenhet av att verka genom andra i tillitsfullt samarbete med kompetenta och självständiga medarbetare. Detta gör du genom att coacha dina medarbetare så att synergier kan skapas och organisationen utvecklas. Lättrörlighet där vi kan prova nytt är en viktig aspekt på arbetet.
 • Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av att leda i förändring där enhetlighet och gemensam kultur utgjort utgångspunkter och där arbetssätt testats och utvecklats.
 • Du behöver både ha en strategisk ledarförmåga, leder genom värderingar, visioner och mål och tycker om att vara operativ.
 • Din kommunikativa förmåga, både i tal och skrift är avgörande för att du ska lyckas.

Din personlighet

 • Du bör ha driv, integritet och civilkurage för att kunna leda en stor organisation i ett aktivt förändringsarbete.
 • Din förmåga att samarbeta är avgörande för om du ska lyckas. Det krävs att du kan samarbeta såväl inom som utom organisationen.
 • Du är en kommunikativ och coachande person som har förmåga att lyssna.
 • Du vårdar relationer och löser konflikter.
 • Din personliga mognad gör dig trygg i ditt beslutsfattande.

Organisation och verksamhet

Förbundet omsätter idag ca 30 miljoner kronor. De viktigaste intäkterna är statsbidrag, bidrag från Postkodlotteriet och insamlingar. Medlemsintäkterna utgör en mindre del av intäkterna. Det finns dock möjligheter att växa genom att attrahera fler att bli medlemmar i organisationen.
Inom Neuros förbundskansli är 14 personer anställda i olika roller och med ansvar för de varierande delarna av verksamheten.

Kanslichefens roll och ansvar

Kanslichefen är direkt underställd förbundsstyrelsen och rapporterar till förbundsordförande, presidium och förbundsstyrelse.

Kanslichefens viktigaste uppgifter är att:

 • Organisera och bemanna förbundskansliet så att verksamheten bedrivs effektivt så att mål och inriktningar uppnås.
 • Leda kansliets arbete.
 • Se till att administration och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med lagar och förordningar.
 • Leda och coacha kansliets medarbetare och verka i rollen som arbetsgivare.
 • Förvaltning av Neuros stiftelser och viss extern representation.

Arbetsplatsen är belägen i Sundbyberg och vi hoppas att ha vår nya kanslichef på plats så snart som möjligt efter årsskiftet. Verksamheten har kollektivavtal.

Kontaktpersoner

I denna rekrytering samarbetar Neuro med RP Sweden och rekryteringskonsulterna Kent Naucler och Christina Nordberg Prah. Du når oss på telefon 070 543 10 99.

Om du har frågor kan du också kontakta ordförande Lise Lidbäck på telefon 08 677 7010.

Ansökan

Vi tar emot ansökningar fortlöpande där du inkluderat CV som beskriver dina erfarenheter inom det goda ledarskapet. Ansökningar tar endast emot via mejl.
Välkommen med din ansökan till neuro@rpswed.se.

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet