Två händer som jobbar vid en dator
Uppdraget är ideellt men viss ersättning utgår.

Neuro söker rättsombud

Vill du göra en viktig och uppskattad insats för Neuros medlemmar? Vi söker dig med grundläggande juridiska kunskaper och/eller erfarenheter av socialrätt, gärna området handikapprätt. För närvarande är behovet särskilt stort inom områdena sjukpenning och sjukersättning. Att vara rättsombud inom Neuro innebär ett ideellt uppdrag, där man erhåller ett arvode per ärende, avsett att täcka de omkostnader som uppdraget medför. Läs mer och kontakta oss för mer information!

En del av förbundets arbete är inriktat på att ge medlemmar råd & stöd kring att leva med neurologisk diagnos.

Våra rättsombud hjälper medlemmar med frågor om LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialtjänstlagen, bilstöd, färdtjänst, bostadsanpassning, merkostnadsersättning, sjukpenning, sjukersättning eller vårdskador. Vi ger rådgivning vid ansökningar samt bistår med skrivelser vid överklaganden till förvaltningsdomstolarna.

Rättsombudsverksamheten leds av vår koordinator som är placerad på förbundskansliet i Sundbyberg. Rättsombuden arbetar vanligen med ärenden inom ett eller flera av ovanstående områden, till medlemmar över hela landet. Hjälpen ges via brev, e-post samt telefon. Rättsombuden har som regel ej fysiska träffar med medlemmen. Rättsombuden erbjuds kostnadsfri utbildning ett par gånger per år och har till sin hjälp även en jurist samt en av Sveriges mest omfattande rättsdatabaser.

Att vara ett av våra rättsombud innebär ett ideellt uppdrag, där man erhåller ett arvode per ärende, avsett att täcka de omkostnader som uppdraget medför.

Våra rättsombud behöver nu bli fler. Vi söker därför dig med juridiska kunskaper och/eller erfarenheter av socialrätt, gärna området handikapprätt. För närvarande är behovet stort inom områdena sjukpenning och sjukersättning.

Omfattningen på uppdraget är några timmar per vecka.

För mer information:

Neuroförbundet är en intresseorganisation specialiserad på neurologi, med cirka 13 000 medlemmar. De diagnoser som finns representerade inom förbundet är bland annat multipel skleros (vilket är den största medlemsgruppen), stroke, parkinson, olika typer av muskelsjukdomar samt olycksskador. Medlemmar i Neuroförbundet är även anhöriga till personer med dessa diagnoser.