(Fr.v.) Maria Kindahl från Arbetsförmedlingens rehabarbete mötte Lise Lidbäck, Neuros ordförande och Emma Carlsson riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Hur arbetsvilliga med livslånga diagnoser ska få jobb - viktigt Almedalsmöte

, Håkan Sjunnesson

De allra flesta personerna med långvariga och kanske livslånga diagnoser vill jobba, om de bara får chansen. Men det måste vara på arbetstagarens villkor och ske med betydligt mer flexibla arbetstider än idag. Seminariet mellan Socialförsäkringsutskottet, Försäkringskassan och Neuro under Almedalsveckan blev klart kreativt. Lyssna på Neuropodden!

Det var Lise Lidbäck, Neuros ordförande som mötte Maria Kindahl Arbetsförmedlingen och Emma Carlsson riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet. Tillsammans med publiken hade de flera gruppsamtal för att prata om arbetsmarknad med långvariga och kanske livslånga diagnoser, som neurologiska diagnoser oftast är. 

Dels hur man ska kunna vara kvar på arbetsmarknaden efter att ha drabbats av en skada eller sjukdom och dels hur man ska kunna komma ut på arbetsmarknaden när man fått en diagnos av något slag.

Att ha ett arbete betyder mycket för självkänslan. Men dagens regelverk är för fyrkantigt tycker funktionshinderrörelsen, där det finns ojusterbara gränser på 100, 75, 50 och 25 procent, för hur mycket man bedöms kunna arbeta.
Neuro menar att med en större flexibilitet där arbetsprocenten också kan variera periodvis, skulle det vara mycket lättare för många att arbeta.

- Flexjobbsmodellen efter dansk förebild skulle vara en intressant arbetsmarknadsreform att pröva även i Sverige, hävdar Neuros ordförande Lise Lidbäck. 

#almedalen2018 #Almedalen #neuro #neuropodden #funkpol #neuromedia #flexjobb #riksdagen

En podcast av Håkan Sjunnesson / Neuropodden & NeuroMedia www.neuro.se