Så skapar vi förutsättningar för personcentrerad hälso- och sjukvård!

Personcentrerad hälso- och sjukvård, där den enskilde ses som en kompetent aktör med förmåga att medverka i sina egen vårdbeslut, har visat sig leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan individen och professionsutövarna. Vi har alltså allt att vinna på att förbättra den personcentrerade hälso- och sjukvården – men hur? Hur skapar vi förutsättningar för en personcentrerad hälso- och sjukvård?
Kom och mingla med våra gäster, lyssna till deras reflektioner på temat, och tag tillfället i akt att ställa dina egna frågor.
Deltar gör:

Lisbeth Löpare Johansson (vårdstrategisk chef på Vårdförbundet)
Anders Henriksson (1:e vice ordförande på SKL och ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län, Socialdemokraterna)
Anders W Jonsson (vice partiordförande Centerpartiet samt talesperson i sociala frågor)
Lise Lidbäck (förbundsordförande för Neuroförbundet)
Arrangör: Fysioterapeuterna