Rapport från frukostdialog om Patientlagen och Teambaserad vård på Almedalen den 4 o 5 juli 2016

I januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige, som ska ge varje patient ett betydligt större inflytande över sin egen vård. Efter ett och ett halvt år finns fortfarande många frågetecken kring lagens genomslag. Neuroförbundet har sedan patientlagen lanserades bett medlemmarna rapportera in vilken information de får om lagens och vilka möjligheter till egna val detta innebär. Kännedomen är låg om patientlagen, såväl i befolkningen som helhet, som bland patienter som ofta har kontakt med vården. En enkätundersökning från Neuroförbundet visade att endast 24 av 1 672 patienter uppgav att de fått information om patientlagen vid sitt senaste besök i hälso- och sjukvården.

I december 2016 kommer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av personer med MS – multipel skleros och Parkinsons sjukdom. I riktlinjerna har teambaserad vård och tillgång till multidisciplinära team stort fokus. Vad menas egentligen med teambaserad vård? Finns det enbart fördelar - och vilka kompetenser ska ingå i teamet?