Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk uppstramning?

Under 2015-2016 skakades Sverige av fallet Macchiarini. Fallet har satt fingret på flera etiska frågor. Hur mycket ska man få experimentera inom sjukvården utanför ett forskningsprojekt? Vilka risker ska patienter få ta? Behövs det ett striktare regelverk?

Inom hälso- och sjukvården prövas ibland nya behandlingar som inte bygger på vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet – de kan därför inte sägas uppfylla kraven på etablerad vård. Inte heller bedrivs behandlingarna inom kliniska forskningsprojekt. Nya obeprövade metoder som utförs inom sjukvården kan fungera som ett värdefullt "sista halmstrå" för patienter som har få eller inga effektiva behandlingsalternativ. Denna verksamhet kan eventuellt bidra till betydande upptäckter och medicinska framsteg. Det finns dock signaler som tyder på att åtminstone en del av denna verksamhet bedrivs på ett relativt oordnat sätt. Viktiga etiska problem aktualiseras vid användning av nya obeprövade metoder. Hur kan dessa problem hanteras? Hur ska patienterna kunna ta ställning till behandlingen? Hur ska man ställa sig när osäkerheten kring effekter och biverkningar är stor? Hur kan man minska risken att patienter komma till skada? Välkommen från 8.30.

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Sme
Medverkande:
Kjell Asplund, ordförande, Smer
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lunds universitet
Elisabet Wennlund, sakkunnig, Smer
Elisabeth Ståhle, professor i thoraxkirurgi, Uppsala universitet
Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet