Nya strokeförebyggande vården kräver nationell samordning

För att strokevården ska bli rättvisare krävs en nationell saomordning och den senaste tekniken med trombektomi och ambulansröntgen måste få ett större genomslag nationellt, eftersom den radikalt minskar risken för större hjärnskador. Det var några av budskapen under ett Almedalsseminarium.

Dagens Medicin var arrangör för detta Almedalsseminarium 2016 och det framkom behov av effektivare och snabbare ambulanstransporter för att klara vården av strokepatienter bättre, när det nu finns ny teknik som delvis eller till och med helt kan förhindra skador av en blodpropp i hjärnan. Den kallas trombektomi och innebär att man under kroppsröntgen kan föra in en millimeterliten nätkorg av metall i det blodkärl i hjärnan där en blodpropp har bildats. Via en tunn kabel kan man styra den lilla korgen och fånga in proppen och dra ut den baklänges, så att skadorna förhindras. Men detta ingrepp måste ske inom en timme, vilket ställer stora krav på snabba ambulanstransporter med bil eller ännu hellre helikopter.

 

Ambulansröntgen förhindrar strokeskador


Jesper Pettersson är neurolog på Skånes universitetssjukhus och berättar att åtta av tio fall av stroke är en blodpropp och resterande 20 procent är en blödning. Med hjälp av nyinförd röntgenteknik direkt i ambulanser på några platser, har patienter med misstänkt stroke kunnat röntgas omedelbart. Detta har gjort att ambulansläkaren inom några minuter har kunnat avgöra om det är en propp eller blödning för att sätta in rätt behandling så snabbt som möjligt i ambulansen på väg mot sjukhus.

-Resultatet är att vi kunnat rädda flera patienter från i princip några som helst bestående skador, hävdar Jesper Pettersson.

 

Ordförandes pappa dog i stroke och undrar


Anders W Jonsson från SKL, Sveriges kommuner och landsting framhöll att utvecklingen inom vården visar att behandlingar av ett antal sjukdomar och diagnoser, som just stroke, kräver en helt ny nationell samordning för att många fler ska få del av den senaste tekniken.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkade som representant för patientorganisationerna på ett Almedalsseminarium 2016, om hur strokevården kan förbättras.
-Alla som är parter i strokevården måste ta sitt ansvar för att skynda på och se till att vården optimeras. Min egen pappa fick en stroke som han dog av och jag kan fundera mycket på om han hade klarat sig om dagens teknik hade funnits då, säger Lise Lidbäck och fortsätter:

 

Neuromedlemmars kunskap viktig


-Vi som patientorganisation kan med våra medlemmars kunskaper om att leva med stroke och andra neurologiska diagnoser betyda mycket i det här utvecklingsarbetet. Vi vill bidra med vår kunskap för att skynda på det här viktiga arbetet för att strokevården ska bli så bra som möjligt över hela landet, säger Lise Lidbäck. Hon påpekade också att Neuroförbundet faktiskt också är med och reviderar de nationella riktlinjerna för strokevården i detta nu.

Text & foto: red. Håkan Sjunnesson