Nationella riktlinjer – till vilken nytta?

Diskussion om fler nationella riktlinjer är lösningen på en jämlik vård eller om de är en förlegad centralstyrning? Hur ska vården mäta kvalitet – och kvalitet för vem? Hur ska vi prioritera och hushålla med resurser?

Arrangör: Biogen
Går det att med riktlinjer skapa en jämlikhet över landet? Kan nationella riktlinjer skapa ökat värde för patienten? Hur ska politiker, tjänstemän och vårdprofession samspela? Seminarierna i Almedalen samlar Sveriges mest kvalificerade publik och vi vill ta vara på besökarnas kompetens. Vi bjuder därför in till en stor interaktiv workshop om riktlinjernas betydelse och om värdebaserad vård, där din röst är viktig. Diskussionerna kommenteras av tre tunga vårddebattörer, Anders Lönnberg, regeringens Life Scienceutredare, Fredrik Lennartsson, GD Myndigheten för Vårdanalys och Marit Jenset, GS på Neuroförbundet. Diskussionerna kryddas med inspel från spännande internationella projekt.

Medverkande:
Anders Lönnberg, regeringens life scienceutredare
Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Myndigheten för Vårdanalys
Marit Jenset, generalsekreterare, Neuroförbundet