Min individuella behandlingsplan – vart tog den vägen?

Personer med kroniska sjukdomar efterfrågar genom sina patientföreningar möjligheten att i högre grad vara delaktiga i sin egen vård. Seminariet ställer sig frågan – vart tog den individuella behandlingsplanen vägen?

Arrangör: Sanofi
I december 2015 släppte Socialstyrelsen sin lägesrapport "Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar" Den beskriver ett antal vårdstrukturella faktorer som bidragit till att vi i Sverige idag har få allmänläkare och en svag primärvård. Primärvården är av största betydelse för vården av personer med kronisk sjukdom. Den nationella strategin är en satsning som syftar till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och viktiga förbättringar finns inom centrala områden som patientcentrerad och kunskapsbaserad vård. Vad kan vara mer patientcentrerat än en individuell behandlingsplan? När blir den en verklighet för personer med kroniska sjukdomar?

Medverkande:

Carina Nordqvist Falk, vd, Modern vård i Norden AB
Dag Larsson (S), ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL
Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne
Mats Eriksson (M), ordförande, regionstyrelsen, Region Halland
Marit Jenset, generalsekreterare, Neuroförbundet
Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig, Reumatikerförbundet
Henrik Hammar, moderator