Med LSS i fokus

Se videon här: https://youtu.be/b0j7kVYDiJU

Beskrivning av samhällsfrågan: Hur skapar vi jämlika villkor för personer med sällsynta diagnoser? Minst 390 000 personer i Sverige har en sällsynt diagnos. Okunskapen i samhället är stor.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan: Under seminariet diskuteras frågor som rör LSS: Hur var det tänkt? Hur ser det ut idag? Hur blir det i framtiden? Moderator: Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska och honorary president European Patients Forum.

Arrangör: Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Medverkande:
Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet