"Hur svårt kan det vara att införa individuella behandlingsplaner?"

Hur svårt kan det vara för sjukvården att förstå att jag som patient ska vara i centrum för min egen vård? frågade sig Neuroförbundets genealsekreterare Marit Jenset. Sammanhanget var ett panelsamtal i Almedalen 2016 om varför inte individuella behandlingsplaner har slagit igenom än.

I Almedalsseminariet om vikten av individuella baehandlingsplaner för varje patient, blev konsensus otippat att det måste vara varje patient som står i centrum för sin egen vård. Moderatorn Henrik Hammar konstaterade inledningsvis att temat om individeulla vårplaner funnits med under många år vid det här laget. Och en annan medverkande hoppas innerligt att frågan om invidiuella behandlingsplaner var en ickefråga om 10 år.

Den politikerpanel som också medverkade var enig om att patientorganisationernas arbete är bästa hävstången för att få igenom ett förändringsarbete för bättre vård i framtiden.

Rehabläkaren Claes Hultling hävdar att Neuroförbundet som patient- och intresseorganisation ligger i framkant bland patientorganisationerna för att driva på opinionsarbetet för en patientcentrerad vård men att mycket arbete tyvärr återstår att göra.