Hjälper medfinansiering sjuka eller får det företagens kostnader att spåra ur?

Tjänstesektorn är den största sektorn i svensk ekonomi. Stora delar av den är personalintensiva, varför ökade kostnader för företagen riskerar att påverka antalet anställda. Regeringens förslag att företagens ansvar för sjukkostnaden ska bli obegränsad efter 90 dagars sjukfrånvaro för varje anställd riskerar att få långtgående konsekvenser. Samtal om sjukskattens effekter och konsekvenser för företagen och hälsoarbetet.

Med regeringens förslag om ändrade regler för företagens kostnadsansvar för medarbetarnas sjukförsäkring skulle företagen få ett obegränsat ansvar efter 90 dagar för kostnaderna och tiden. Detta riskerar enligt många att påverka företagens förmåga och vilja att rekrytera personer. I slutändan riskerar förslaget att stänga ute personer som står långt från arbetsmarknaden.
Debatt om förslaget och dess konsekvenser.

Medverkande:

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)
Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C)
Karin Stenström, Ikea Sverige AB
Ulla Tansen, affärsområdeschef, Vardaga
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Moderator: Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.
Efterföljande kommentarer från Karin Johansson, VD Svensk Handel, Eva Östling, VD Visita, och Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

Arrangör: Svensk Handel, Visita, Vårdföretagen