Hektiska dagar om neurovården (Ur Reflex nr 4 2016).

Under årets Almedalsvecka ägde många utmanande samtal och debatter rum. Neuroförbundet var på plats för vårddebatten,för att ge röst åt alla med neurologisk diagnos. Bland annat debatterades regeringens förslag om ändrade sjukpenningsregler. Förslaget fick hård kritik och har nu dragits tillbaka.

Om inte Neuroförbundets team funnits på plats under politikerveckan i Visby, hade ämnet neurologi i princip inte funnits med på Almedalsagendan. På plats fanns därför en handfull medarbetare och förtroendevalda, som medverkade i flera olika seminarier kring neurosjukvård och rehabilitering.

Två betydelsefulla gruppsamtal ägde rum i utställningstrailern Brainbus som fanns på plats i Visby för tredje och sista året. Det ena frukostsamtalet handlade om teambaserad vård och det andra om bristen på patientlagens genomslag. I höst tar för övrigt Brainbusprojektet slut. I nästa nummer av Reflex sammanfattar vi de tre årens tänkvärda hjärn-turné, som rullat kors och tvärs genom landet och lockat tiotusentals vetgiriga till sig. Under ett välbesökt seminarium arrangerat av Svenskt näringsliv, medverkade Neuros ordförande Lise Lidbäck och passade på att föra fram Neuros förslag om nytänkande inom arbetsmarknaden när det gäller personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att införa arbetsmarknadsreformen Flexjobb, enligt dansk förebild.

Seminariet berörde regeringens förslag om hälsoväxling, som nu dragits tillbaka. Förslaget innebar bland annat att arbetsgivaren skulle stå för 25 procent av den långtidssjukskrivnes ersättning efter 90 dagar. Förslaget mötte hårt motstånd. Inte minst inom funkisrörelsen. Neuroförbundets ordförande mötte i seminariet socialförsäkringsministern. Regeringens idé var att arbetsgivarna skulle ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för de anställda som är långtidssjukskrivna, för att minska sjukskrivningarna. Detta var tänkt att vara en arbetsgivarmorot för att minska risken för misstrivsel och skador av olika slag.

Men funktionshinderrörelsen hävdade att detta hälsoväxlingsförslag skulle innebära att personer med funktionsnedsättning får mycket sämre chanser till arbete. Kritiken växte ytterligare under slutet av sommaren och den 23 augusti tvingades också regeringen backa och stoppa sitt förslag om hälsoväxling.

I ett annat Visbyseminarium anordnat av Dagens medicin debatterades morgondagens strokevård. En av slutsatserna var att det krävs betydligt mer av nationell samordning för att strokevården ska bli bättre. Dessutom måste den senaste tekniken med trombektomi få genomslag nationellt, eftersom den räddar liv och radikalt minskar risken för större hjärnskador.

Vid en trombektomi förs en millimeterliten nätkorg av metall in i det blodkärl i hjärnan där en blodpropp har bildats. Under röntgen och via den tunna kabeln kan man styra den lilla korgen och fånga in blodproppen och dra ut den baklänges, så att skadorna förhindras. Men detta ingrepp måste ske snarast, vilket ställer stora krav på snabba ambulans transporter med bil eller ännu hellre helikopter.