Debatterade regeringens idé om hälsoväxling och sjukskrivningsansvar

Regeringens förslag om hälsoväxling, att arbetsgivaren ska stå för 25 procent av den långtidssjukskrivnes ersättning, har mött mycket motstånd. Inte minst inom funkisrörelsen och därför mötte Neuroförbundets ordförande socialförsäkringsministern i Almedalen.

Hälsoväxlingen är en reform som regeringen nu driver. En av ministrarnas huvudidéer är att arbetsgivarna ska få ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för sina anställda som är långtidssjukskrivna, för att minska sjukskrivningarna på sikt. Tanken är att arbetsgivaren ska stå för 25 procent av den sjukskrivna personens ersättning efter 90 dagars sjukskrivning och framåt utan bortre gräns. Detta skulle vara en arbetsgivarmorot för att minska risken för misstrivsel och skador av olika slag.

Men funktionshinderrörelsen med Neuroförbundet i spetsen i ett Almedalsseminarium, hävdar att detta hälsoväxlingsförslag skulle innebära att personer med funktionsnedsättning får mycket sämre chanser till arbete. Detta eftersom arbetsgivare inte vågar ta på sig ett ekonomiskt ansvar för personer som riskerar att bli sjukskrivna.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att funkisrörelsen överdriver riskerna och att personer med funktionsnedsättningar ska undantas i hälsoväxlingen. Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck står fast vid att många medlemmar riskerar att slås ut från arbetsmarknaden om detta hälsoväxlingsförslag beslutas. Hon passade också på att föra fram Neuroförbundets förslag om nytänkande i Sverige inom detta område; att införa arbetsmarkandsreformen Flexjobb, enligt dansk framgångsrik förebild.

Håkan Sjunnesson