Bättre strokevård – är sjukvården redo att dra ur proppen?

Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras, för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medtronic, och Neuroförbundet
Var sjuttonde minut drabbas någon av stroke i Sverige. Rätt behandling i tid räddar både liv och livskvalitet – stroke är i dag den tredje vanligaste dödsorsaken och är den enskilt största orsaken till hjärnskador hos vuxna. I Sverige är det bara sex sjukhus som i dag behandlar allvarlig stroke med trombektomi, en metod att mekaniskt dra blodproppen ur hjärnan via ett ingrepp i ljumsken. De senaste åren har fem randomiserade studier stärkt de vetenskapliga bevisen för att metoden kan vara ett paradigmskifte i strokevården. Behandlingen är även kostnadseffektiv, enligt en ny hälsoekonomisk utvärdering från TLV. • Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras, för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? • Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid? • Vilka vinster finns för samhället och för patienterna om fler får tillgång till bra strokevård i det akuta skedet?

Medverkande:
GABRIEL WIKSTRÖM, (S) sjukvårdsminister, Socialdepartementet
NILS WAHLGREN, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
MALIN BLIXT, enhetschef, TLV
OLIVIA WIGZELL, generaldirektör, Socialstyrelsen
ANNA STARBRINK, (L) sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting
ANDERS HENRIKSSON, (S) vice ordförande SKL, landstingsråd Landstinget i Kalmar län
LISE LIDBÄCK, ordförande, Neuroförbundet
STEFAN PERSSON, undersköterska Skånes universitetssjukhus, med egen erfarenhet som strokepatient