Almedalen väntar!

På söndag avgår båten till Almedalen och 5 dagars intensivt arbete väntar för oss i Neuroförbundets kommunikationsgäng.

Bilen är fullpackad med olika hjälpmedel och extra rullstol för att klara av den stundtals otillgängliga medeltida miljön. Branta backar, kullersten och täta folksamlingar väntar, men också många viktiga möten och samtal, som kommer att följas upp och förvaltas långt efter att Almedalsveckan har avslutats. Jag är så oerhört stolt och glad över att ha fått förtroendet att representera Neuroförbundets medlemmar i olika sammanhang. Det är ett sant privilegium att dagligen få arbeta med frågor som brinner i själ och hjärta. Att marknadsföra vårt förbund och öka kännedomen om hur det är att leva med en neurologisk diagnos är stor och viktig uppgift.

Vi kommer aldrig att ge upp vårt budskap: "Alla som lever med en neurologisk diagnos och deras närstående ska få sina rättigheter tillgodosedda oavsett bostadsadress!"

På mitt skrivbord ligger högar av intressanta utredningar, böcker och rapporter som kommer väl till användning i de olika debattpaneler som vi kommer att delta i. Frågor som kommer diskuteras i år är exempelvis patientlagstiftningar, nationella riktlinjer, patientcentrerad teambaserad vård och hälsoväxling. Inte att förglömma är LSS i fokus och obeprövade metoder i sjukvården för att nämna några fler.

Genom att fortsätta att lyfta våra viktiga frågor medialt, nätverka och samarbeta med olika organisationer så kan vi påverka och förmedla viktiga kunskaper. Att vara en stark röst i debatten med såväl proffession som beslutsfattare är en självklarhet. En bra egenskap att besitta i påverkansarbete är tålamod, det tar tid att skapa förändring. Men plötsligt så händer det och då är glädjen desto större!

På vår hemsida kan du läsa mer om de seminarier vi deltar i. Givetvis finns också vårt fantastiska brainbusteam på plats i hamnen.

Följ oss gärna på facebook, hemsidan och sociala medier under veckan. Vi kommer löpande att rapportera om vad som händer.

Önskar dig en riktigt trevlig helg och vill samtidigt tacka dig för att du följer oss!

Lise Lidbäck
Orförande i Neuroförbundet