"Alla landsting följer inte riktlinjerna"

Postnumret spelar större roll än behoven för strokepatienten, skriver överläkare, professorer och Neuroförbundets ordförande.

Varje år drabbas ungefär 5 000 förmaksflimmerpatienter i Sverige av stroke – som kunnat undvikas om diagnosen satts i tid och förebyggande behandling påbörjats.

Enligt Socialstyrelsen bör minst 80 procent av patienterna med förmaksflimmer, som befinner sig i riskzonen för stroke, behandlas med blodförtunnande läkemedel. Stora regionala skillnader föreligger i dag mellan olika landsting avseende behandling. Av landets 21 landsting når för närvarande endast två (Halland och Västmanland) upp till Socialstyrelsens mål.

Läs hela insändaren här

foto Jocke Hedell