Videoreportage Almedalen 2015

Här är några videoreportage från Neuroförbundet Media om viktiga frågor som ventilerades under Almedalen 2015:

I ett seminarium under Almedalsveckan 2015 samtalade en namnkunnig panel om vikten av införandet av nationella riktlinjer för diagnoserna ms, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Vid neurologiska diagnoser är rehabiliteringen ofta en livslång process och för att upprätthålla sin kapacitet på olika sätt och även kunna arbeta, krävs både träning och stimulans. Konkreta mål är motiverande och därför är en personlig rehabiliteringsplan nödvändig.

Produktion: Max Ney & Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media 

Nu kommer nationella riktlinjer för ms och Parkinsons sjukdom

Hur ska alla som behöver ha en individuell rehabiliteringsplan få tillgång till den?