Turordning i vårdkön

DM-Play. Patienter med svåra och kroniska sjukdomar ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha högst prioritet i sjukvården. Men det är inte verkligheten för patienter med Parkinsons sjukdom och MS. Vad betyder den nya patientlagen och nya nationella riktlinjer för de patienter som behöver avancerad behandling?

Se filmen här