Neuroförbundet gör neurologi till ett cirkulerande Almedalsämne

Tack vare att Neuroförbundet är aktiva under Almedalsveckan, finns neurologi med som seminarieämne där.
-Utan oss hade inte neurologin diskuterats. Vi fick bra respons på vårt deltagande och nätverkande för olika samarbeten, säger generalsekreteraren Marit Jenset.

Almedalen är ett fenomen i svenskt samhällsliv sedan 45 år. Under en knapp vecka varje sommar samlas politiker, organisationer och företag i Visby kring de politiska partiernas utspel i parken Almedalen kvällstid. Det är en smältdegel av politiker, tjänstemän och medborgare och de mest otippade konstellationer av spännande möten uppstår.
Denna institution har rönt stort omvärldsintresse och Danmark är ett av de grannländer som försöker skapa något motsvarande på ön Bornholm.
Både Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck och generalsekreteraren Marit Jenset tycker att Neuroförbundets närvaro och aktiva deltagande av den årliga Almedalsveckan är bra, trots att det kostar en hel del också i arbetsresurser. Ett team på fyra tjänstemän och två förtroendevalda från förbundsstyrelsen var på plats i år.

Viktiga frukostsamtal i BrainBus

BrainBus fanns på plats i Visby hamn under Almedalsveckan i år igen. BrainBus är en utställning om hjärnan och hjärnans sjukdomar. Det treåriga BrainBus-projektet drivs av Neuroförbundet och Parkinsonförbundet 2014-2016.
I BrainBus hölls två frukostsamtal om viktiga ämnen som Neuroförbundet driver; dels rätten till individuell rehabilitering och dels ett om patientlagen. Mer om vad dessa samtal mynnade ut i, kommer i några webb-TV-reportage här på Neuroförbundets webbplats senare i sommar.
-Hade inte vi varit med och medverkat under Almedalsveckan, hade det i pricip inte funnits något seminarium eller debatt kring neurologi alls, konstaterar generalsekreteraren Marit Jenset.

Vi sparkar igång arbetet

Almedalen 2015 har gett ledningen för Neuroförbundet ny energi enligt förbundsordförande Lise Lidbäck:
-Vår roll är att "sparka igång" folk på olika positioner inom svensk sjukvård och det var tack vare vår närvaro och medverkan under Almedalsveckan förra året, som vi fick en plats i prioriteringsgruppen som nu jobbar fram nationella riktlinjer för ms och parkinson. Ett uppdrag som Neuroförbundets generalsekreterare har.
-Det är unikt för en intresseorganisation att få en sådan central roll, säger Lise Lidbäck.

Neuroteamets roll är nu en snackis

Neuroförbundets generalsekreterare Marit Jenset hävdar också att deras målmedvetna opinionsarbete kring antalet neurologer de senaste åren börjar ge resultat:

-Ett av våra mål är att det ska bli en dubblering av antal neurologer i Sverige, så att alla som behöver få diagnostisering, råd och hjälp av en neurolog ska få det så fort som möjligt.
-Som en konsekvens av det har också neuroteamens betydelse kommit upp som ett viktigt ämne i debatten. Det är delvis tack vare att vi drivit på frågan om neurologbristen, som nu också neuroteamen kommer i fokus, säger Marit Jenset.

Neurologen Anders Svenningsson, ordförande för Svenska neurologföreningen medverkade vid flera seminarier. Han hävdar att en neurolog är ett "flockdjur" och behöver ett starkt neuroteam omkring sig för att fungera optimalt.

Statligt grepp nödvändigt

Både Marit Jenset och Lise Lidbäck ser att Neuroförbundet har en viktig roll att spela framöver.
-Det finns helt klart mycket att göra och vi kan inte bara kräva att det är landstingens ansvar att se till att neurosjukvården blir så bra som möjligt. Staten måste dels få en tydligare roll att dels utbilda fler neurologer och neuroteam runt dem. Dels se till att de kommande nationella riktlinjerna för olika neurologiska diagnoser implementeras, säger Lise Lidbäck och fortsätter:
-Dessutom måste det bli ett statligt grepp kring läkemedelsförskrivning, så att vården blir rättvis över hela landet. Man ska ha samma tillgång till de bästa behandlingarna av den neurologiska diagnos man har, oavsett var man bor i landet.

Neurorapporten 2015 om rehabilitering

-Vi kommer fortsätta att vara det här gruskornet i skon på politikerna, som hela tiden påminner om att vi finns som intresseorganisation för att neurosjukvården ska bli så bra som möjligt i Sverige. Vi fortsätter arbetet med att uppvakta politiker och tjänstemän i nyckelpositioner, säger Marit Jenset.

Till Neurodagen den 28 september fokuserar Neuroförbundet på rehabilitering.
-Vår Neurorapport 2015 håller på att sammanställas. I den är det fokus på rehabilitering, Neurorapportens genomslag 2014 visar att det är en betydelsefull produkt för oss och våra medlemmar, säger Marit Jenset generalsekreterare för Neuroförbundet.

Håkan Sjunnesson