Nationella vårdriktlinjer måste få ta tid för kvalitetsresultat

Enigheten var stor i en Almedalspanel med minister och Neuroförbundet om att nationella riktlinjer för multipel skleros och parkinson kommer att betyda mycket i framtiden. Riktlinjerna behövs för att strama upp och göra vården rättvis över landet. Men det måste få ta tid för kvalitet.

I ett seminarium under Almedalsveckan 2015 samtalade en namnkunnig panel om prioriteringar i vården och vikten av införandet av nationella riktlinjer för de neurologiska diagnoserna ms, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Temat var "Turordning i vårdkön – vad betyder ny patientlag och nationella riktlinjer för vårdens prioriteringar?"
Medverkade gjorde. Gabriel Wikström (S), folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsminister, Marit Jenset Neuroförbundets generalsekreterare, Jan Linder överläkare Norrlands universitetssjukhus, Per-Henrik Zingmark projektledare för de nationella riktlinjerna för ms och Parkinsons sjukdom Socialstyrelsen, Anna-Lena Hogerud (S) regionråd Region Skåne, Jonas Andersson (FP) regionråd Västra Götalandsregionen, Annika Laack patient med Parkinsons sjukdom och Inger Lundgren Parkinsonförbundet.

Sjukvårdministern vill se över styrsystemen

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) medgav att det behöver stramas upp, men att cirka 80 procent av sjukvårdsresurserna faktiskt redan går till behandling av kroniska sjukdomar.
-Vi måste se över hur styrsystemen i vården fungerar. Det är för mycket fokus på kvantitet och lättbehandlade sjukdomar idag i förhållande till kvalitet. Och det drabbar många av de med svårbehandlade kroniska diagnoser.
-Nationella riktlinjer bidrar till att sätta fokus på kroniska svårbehandlade sjukdomar och det är en vinst med dessa. Och det medverkar i sig också att öka medvetenheten om att vården behöver förbättras. Jag tror också att de kommande nationella riktlinjerna kommer att rätta till vården till det bättre, säger Gabriel Wikström. Han vill också att det här arbetet måste få ta tid för att det ska bli bra kvalitet.

Tror också på ökad vårdfortbildning

-Det är för tidigt att säga hur det kommer att gå och nya patientlagen bildar sedan årsskiftet en grund för hur arbetet ska kunna utformas med nationella riktlinjer. Och sedan bör arbetet utvärderas med cirka tre års mellanrum, tycker Gabriel Wikström, som pekade på ytterligare en viktig faktor:
-Hur ser det ut med fortbildning för vårdpersonalen på olika nivåer? Finns det tid för detta? Det måste det göra för det är viktigt, tycker Gabriel Wikström.

Neuroförbundet med i nationella riktlinjearbetet

Neuroförbundets generalsekreterare Marit Jenset medverkade också i Dagens medicins panelsamtal om nationella riktlinjer för ms och Parkinsons sjukdom.
-Det är första gången vi får vara med i arbetet med att utforma vårdriktlinjer nationellt och det känns mycket intressant. Det är ett stort arbete och tre år kan nog vara en lämplig intervall för utvärdering av riktlinjerna framöver. Och kommer det nya effejktivare behandlingar under tiden, måste man kunna göra en delrevision av riktlinjerna, föreslår Marit Jenset.

Postnumret ska inte spela roll för vård

Inger Lundgren från Parkinsonförbundet i samtalspanelen pekade på att Parkinsonpatienterna får väldigt olika vård över landet och "ska man få parkinson är det bäst att bo i norra Sverige", som hon uttryckte det. Där är patienterna mest nöjda enligt en undersökning som de har gjort.
Liknande är det för personer med ms, multipel skleros. I norr, med Norrlands universitetssjuk i Umeå som nav, är patienterna med ms väldigt nöjda med sin vård, enligt en medlemsundersökning som Neuroförbundet gjort. I övriga landet varierar omdömena mycket.

Återbesök till neurologklinik väldigt viktiga

Det tar ofta lång tid för ms-patienterna från att de får diffusa symtom, till att de får rätt diagnos fastställd och någon bra behandling därefter.
-Behandlingarna varierar tyvärr också över landet och så kan vi inte ha det. Postnumret ska inte spela någon roll när det gäller den vård personen ska ha när det gäller neurologiska diagnoser, säger Marit Jenset.
-Många av våra medlemmar med ms får bara träffa en neurolog en gång per år. Det är inte acceptabelt om de behöver specialistläkartid oftare. Återbesök och kontinuiteten är mycket viktig, hävdar Marit Jenset.

Håkan Sjunnesson