Individen måste få välja robothjälp eller människohänder

-Vi måste bli av med våra fördomar om vad människor med en funktionsnedsättning skulle vilja ha hjälp av i tekniska hjälpmedel. Den enskilda människans behov är centralt. Det hävdar Barbro Westerholm i Statens medicinetiska råd. Pod-radioreportage.

Under Almedalsveckan 2015 hölls ett mycket välbesökt seminarium om robotik och tekniska hjälpmedel inom vården. Diskussionerna var intensiva och möjligheterna är många i framtiden, men det gäller också att tänka sig för och se vad människor verkligen vill ha. Det är det centrala att tänka på, hävdar riksdagsledamoten Barbro Westerholm i statens medicinetiska råd, som medverkade i panelsamtalet.
-Vi måste bli av med våra fördomar om vad årsrika människor och människor med en funktionsnedsättning skulle vilja ha hjälp med genom tekniska hjälpmedel.

-Tekniken ska ge utrymme för mer sociala kontakter mellan vårdgivare och vårdtagare och underlätta för alla parter. Den mänskliga kontakten får absolut inte offras på grund av teknikutvecklingen, tycker Barbro Westerholm.

Riggare visade teknikmöjligheter

Egenvårdsexperten Sara Riggare är doktorand på Karolinska Institutet och medverkade också på Almedalsseminariet. Hon forskar delvis på sig själv och bär på små datorenheter som mäter både hennes puls och rörelse- och sovmönster. Genom detta menar hon att hon har större kontroll över sin egen parkinsondiagnos och kan hålla koll på sin hälsa mycket bättre. Dessutom ger hon plats till andra som kan behöva mer tid med vårdpersonal.

-Möjligheterna med den nya tekniken är större än de risker som kan finnas. Jag hoppas att vården nu blir snabbare än hittills på att ta till sig de möjligheter som den nya smarta digitala tekniken innebär. Och när jag ser framåt kommer det finnas nya möjligheter med tekniken som vi inte ens kan tänka oss idag, säger Sara Riggare.

Individen måste få bestämma

-Det är viktigt att vi får valmöjligheten med den nya tekniken. Vi måste som patienter få testa och sedan välja om vi vill ha hjälp av robotteknik eller tekniska hjälpmedel som vi pratar allt mer om istället, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande. Hon deltog också på robotikseminariet.
-Det får aldrig gå så långt så att politiken bestämmer att du som patient ska ha hjälp av en robot istället för av en människa. Att det skulle vara för dyrt att använda hemtjänsten. Individens val måste få råda, säger Lise Lidbäck bestämt.

Håkan Sjunnesson