Färdtjänstens Nollfelsmål ska nu konkretiseras med arbetsgrupp

-Kommande år ska vi bli ännu mer konkreta i problemlösningen för färdtjänstens nollfelsmål med en arbetsgrupp och djupintervjuer, lovar Per Gjut ordförande för Svenska Taxiförbundet. Under Almedalen 2015 hölls ett tredje uppföljande seminarium.

En stor nyligt genomförd studie visade att 0,3 procent av de 5,4 miljonerna genomförda färdtjänstresorna i Göteborg och Stockholm 2014, av någon anledning blev felrapporterade. En låg andel vid en första anblick, men det innebar ändå att hela 17.000 färdtjänstresor där gick snett. De vanligaste felen var större förseningar, dåligt bemötande av förare, felbeställningar och olycksincidenter, varav både trafikolyckor med färdtjänstbilen och fall- och klämskador vid i och urlastning ingår i den statistiken.
-Det är ändå oacceptabel många och vi vill tillsammans med brukarorganisationerna, beställarna och taxibolagen göra allt för att sträva efter noll fel i framtiden i färdtjänsten, både när det gäller körningar och bemötande, säger Per Gjut ordförande för Svenska Taxiförbundet

Neuroförbundet ska vara med

Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande medverkade i årets Almedalsseminarium:
-Lovvärt att taxiåkerierna och Taxiförbundet tar det här på allvar och vi har pekat på problemen med färdtjänsten i vår Neurorapport, där vi intervjuat många av Neuroförbundets medlemmar som använder färdtjänst regelbundet. Det finns mycket att göra för att det ska kunna bli en noll-vision när det gäller färdtjänstfel. 

-Vi tycker att Taxiförbundets utredningsmaterial är klart intressant men frågan är hur det nu ska användas? Vi har en "postnummerproblematik" i Sverige. Det är stor skillnad på vad som händer runt om landet jämfört med storstäderna och vi måste få till en bra färdtjänst i hela landet, proklamerar Lise Lidbäck och fortsätter:
-Vi ser fram emot att det nu skapas en arbetsgrupp för ett ännu mer konkret arbete för färdtjänsten detta år. Vi vill vara med och då måste vi också konkretisera arbetet med att upphandlingen av färdtjänsten förbättras avsevärt, säger Lise Lidbäck.

Dubbel kränkning att anmäla

Håkan Thomsson i Synskadades riksförbund medverkade också i paneldebatten.
-Vi ser att många inte orkar rapportera in när deras färdtjänstresa blir fel. Det är alltid kränkning när ett fel uppstår och det blir en dubbel kränkning när man sedan måste anmäla, så det orkar inte alla.
-El- och hybridbilarna som används allt mer, är svåra att upptäcka. Det är bra om man kan få till varningsljud, så att vi märker att bilarna kommer. Det är också problem med språkförståelsen och jag hade som vanligt uppgett att "jag hade vit käpp", så att föraren av färdtjänstbilen skulle hitta mig vid hämtningen. Men han dröjde jättelänge och när han till slut kom fram till mig och fråga om jag var den som skulle hämtas, så hade han hört fel vid beställningen och sa "Men du har ju ingen vit keps!" Han hade alltså hört fel på käpp och keps så utbildningen av förarna på olika sätt är jätteviktig.

PUL är ett dilemma som hindrar

Per Gjut för Svenska Taxiförbundet lyssnade till synes uppmärksamt på kritiken och de idéer som framfördes. Han lovade att intervjuer med alla olika inblandade kategorier kring färdtjänsten kommer att ingå i det fortsatta arbetet 2015-2016 och där ska självklart Neuroförbundet och andra brukarorganisationer ingå. Han hade själv fått en ny idé:

-Kanske ska olika typer av färdtjänster finnas med olika prioriteter, när det till exempel handlar om livsviktiga behandlingsresor som inte får bli fel och ta för lång tid.

-Personuppgiftslagen, PUL är ett dilemma, för det skulle många gånger vara bra om föraren får veta vilken typ av funktionsnedsättning en person har. Det skulle underlätta för föraren.
-Ett annat dilemma är prispressen som finns i anbudsförfarandet vid upphandlingen. Det är väldigt knepigt att det finns allt mindre pengar för färdtjänsten, tycker Per Gjut:

-Nu efter Almedalen kommer vi presentera en rapport som visar att kostnaderna för färdtjänsterna kommer att öka mycket ytterligare. Detta om vi ska kunna hålla den service som efterfrågas i framtiden, när trycket på antal färdtjänstresor kommer att öka än mer, hävdar Per Gjut.

Håkan Sjunnesson