Almedalen nästa!

Att vara ordförande för Neuroförbundet är nog världens bästa jobb. Stimulerande, utvecklande, och utmanande. Inte minst är det också ett stort förtroende att förvalta. Att marknadsföra vårt förbund och öka kännedomen om neurologiska diagnoser såväl hos allmänheten som hos beslutsfattare är en stor och synnerligen viktig uppgift.

Genom att synas i olika mediala sammanhang, samarbeta med olika organisationer och genom att delta i olika sammanhang med såväl proffession som beslutsfattare så når vi ut med vårt budskap " Alla som drabbas av en neurologisk diagnos och deras närstående skall få sina rättigheter tillgodosedda oavsett var i landet man bor".

Inom det budskapet finns mycket att diskutera - fler neurologer, rätt till rehab, läkemedel etc. En bra egenskap i de här sammanhangen är tålamod. Det tar tid att skapa förändring. Men plötsligt - så händer det.

På söndag avgår båten till Almedalen och 5 dagars intensivt arbete väntar för oss i kommunikationsgänget. Vi kommer att medverka i olika seminarier och aktuella diskussionsämnen är bland annat den nya patientlagen, nationella riktlinjer, nollvision i färdtjänsten,rehabilitering, vårdköer och inte minst framtidens neurologi. På vår hemsida under kalendarium kan du läsa mer om de seminarier vi deltar i. Givetvis finns också vårt fantastiska brainbusteam på plats i hamnen.

Följ oss gärna på facebook, hemsidan och sociala medier under veckan. Kanske har du något du vill skicka med oss? Kommentera gärna!

Önskar dig en riktigt trevlig vecka och vill samtidigt tacka dig för att du följer oss!

Nu kastar vi loss!